Βιομηχανικός Καθαρισμός

Τα κατάλοιπα των προϊόντων στα μηχανήματα παραγωγής των εργοστασίων, με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά το τελικό προϊόν, και να προκαλέσουν μείωση ή απροσδόκητη παύση της παραγωγής. Αυτές οι παύσεις είναι δαπανηρές και αυξάνουν το κόστος παραγωγής του προϊόντος ενώ μειώνεται η παραγωγικότητα. Διατηρώντας την καθαριότητα του εξοπλισμού παραγωγής και του λοιπού βιομηχανικού εξοπλισμού, καθώς και καθαρίζοντας και απολυμαίνοντας τακτικά τα συστήματα εξαερισμού, όχι μόνο βοηθά στην πρόληψη αυτών των δυσμενών καταστάσεων, αλλά και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Η BMS Technologies Hellas είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο εξοπλισμό καθώς και εμπειρία και τεχνογνωσία, που απαιτούνται για τον βιομηχανικό καθαρισμό. Όπως καθαρισμό, απολύμανση και ανάκτηση όλων των ειδών εξοπλισμού, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, συστήματα εξαερισμού κτλ. Στόχος μας είναι η όσο πιο σύντομη παρέμβαση στην παραγωγική διαδικασία. Οι ενέργειές μας προσαρμόζονται στο εκάστοτε προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα συντήρησης. Μερικές από τις μεθόδους μας βιομηχανικού καθαρισμού μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της παραγωγής χωρίς την ανάγκη διακοπής της παραγωγικής ροής. Στην BMS Technologies Hellas κατανοούμε τις ανάγκες των εργασιών που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς, όπως ο απαιτούμενος καθαρός αέρας κλειστού χώρου, εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή άλλα ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία στον βιομηχανικό καθαρισμό και τον εξοπλισμό, ώστε να μπορούμε να προβούμε σε εργασίες σε κάθε είδος περιβάλλον, στείρο ή όχι, και σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα καθαρισμού και πρωτόκολλα ασφάλειας.

Υπηρεσίες Καθαρισμού Βιομηχανίας

 • Προετοιμασία για Έλεγχο (Audit)
 • Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
 • Καθαρισμός συστημάτων απαγωγής
 • Καθαρισμός υπερκατασκευών logistics
 • Καθαρισμός silo
 • Καθαρισμός συμπυκνωτή (condenser)
 • Καθαρισμός δικτύων μεταφοράς
 • Καθαρισμός δικτύων τύπου vacuum
 • Καθαρισμός για αποκατάσταση μούχλας
 • Καθαρισμός ψυκτικών δικτύων
 • Eπεξεργασία προστασίας επιφανειών
 • Επιθεώρηση & προγραμματισμός σημείων επαναλαμβανόμενων συντηρήσεων
 • Καθαρισμός λυμάτων και αποχετεύσεων νερού
e-max.it: your social media marketing partner