Υπηρεσίες Αποκατάστασης από Πλημμύρα

Άντληση υδάτων

Οι κοινές αντλίες αναρρόφησης έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν τους μεγάλους όγκους των υδάτων. Η απόδοση τους σταματά όταν η στάθμη του νερού φτάσει περίπου στα 5-8 εκατοστά από το δάπεδο. Αποτέλεσμα είναι να παραμένει μεγάλο ποσοστό νερού στους χώρους που έχουν πληγεί από πλημμύρα, φωτιά η ζημιά δικτύων.

Με ειδικά μηχανήματα αναρρόφησης η BMS Technologies Hellas έχει την δυνατότητα να εξασφαλίσει την πλήρη απομάκρυνση όλων των υδάτων.

Αφύγρανση χώρων – αντικειμένων

Μετά από μια πλημμύρα, δομικά υλικά (τοίχοι, δάπεδα) και αντικείμενα απορροφούν νερό και το κατακρατούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταστραφούν από την διάβρωση που προκαλείται.

Η άμεση επέμβαση με τη διαδικασία της αφύγρανσης επιτυγχάνει την αποκατάσταση. Η BMS Technologies Hellas διαθέτει όλα τα κατάλληλα μηχανήματα προκειμένου να επαναφέρει τις τιμές της υγρασίας στα φυσιολογικά επίπεδα.

Αφύγρανση ξύλινων πατωμάτων

Η BMS Technologies Hellas διαθέτει ειδικά μηχανήματα για την αφύγρανση ξύλινων δαπέδων προκειμένου να επιτύχει την διάσωση τους μετά από μια πλημμύρα.

Απομάκρυνση μούχλας

H εμφάνιση μούχλας σε δομικά υλικά είναι συχνή. Παρατηρείται σε συνδυασμό με υψηλό ποσοστό υγρασίας σε κλειστούς χώρους. Συνιστάται η άμεση απομόνωση του χώρου προκειμένου η μούχλα να μην εξαπλωθεί. Η BMS Technologies Hellas διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο με το κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται για την απομάκρυνση της (mold remediation) καθώς και την απολύμανση.

Μέτρηση υγρασίας

Η BMS Technologies Hellas διαθέτει όργανα για την μέτρηση και τον εντοπισμό υγρασίας σε χώρους, δομικά υλικά κτλ

Καθαρισμός χώρων – αντικειμένων

Μετά από μια πλημμύρα εκτός από την απομάκρυνση των υδάτων και την αφύγρανση, αναλαμβάνουμε και τον καθαρισμό των χώρων και των αντικειμένων με το εξειδικευμένο προσωπικό και τα μηχανήματα που διαθέτουμε.

Απόσμηση – απολύμανση

Σε πολλές περιπτώσεις για την πλήρη αποκατάσταση μετά από μια πλημμύρα απαιτείται να γίνει απόσμηση του χώρου καθώς και απολύμανση.

Η BMS Technologies Hellas διαθέτει τα ειδικά μηχανήματα και την τεχνογνωσία ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση μετά τη ζημιά

Εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης από πλημμύρα

Εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης από πλημμύρα

  • Αποκατάσταση περιεχομένου (επίπλων, μοκετών, χαλιών, έργων τέχνης, πρώτων υλών, Η/Υ, φαξ, photocopiers, αρχείων, βιβλίων, εγγράφων)
  • Απομάκρυνση οσμών
  • Περιορισμός διάβρωσης
  • Περιορισμός διάβρωσης αντικειμένων και υλικών (Metal Restoration)
  • Επαναφορά τιμών υγρασίας στα φυσιολογικά επίπεδα
  • Aποτροπή μούχλας και μυκήτων
  • Συσκευασία καταγραφή αντικειμένων

e-max.it: your social media marketing partner

Αποκατάσταση ζημιάς σαν να μην έγινε ποτέ!

Οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες της BMS Technologies Hellas γίνονται αποδεκτές από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες